AWS kosten optimalisatie

Amazon Web Services is sinds lange tijd de marktleider in de Public Cloud segment en biedt een brede waaier aan services, die bedrijven bij een juiste toepassing een concurrentievoorsprong geven bij het invoeren van de digitale transformatie.
Omdat de services zo relatief makkelijk toe te passen zijn, zonder investering en een levertijd, bestaat het gevaar dat door het karakter van de Cloud services die Opex zijn gebaseerd dat de maandelijkse rekening steeds hoger wordt en uiteindelijk kan leiden tot de gevreesde onverwachte bill shock.

Om dit voor te zijn heeft AWS nogal wat faciliteiten om de kosten onder controle te krijgen en daarnaast ook mogelijkheden om kortingen te verwerven, die de maandelijkse rekening sterk kunnen reduceren tot wel 30 %. Deze mogelijkheden worden benut in de dienst AWS kosten optimalisatie.

 Het gehele proces van kosten optimalisatie laat zich in 4 stappen samenvatten:

Een quick scan van de huidige situatie, met daarbij de schriftelijke verslaglegging met de eerste suggesties tot een reductie van de kosten.

Een gezamenlijk plan van aanpak tot het structureren van de kosten.

Een eerste evaluatie van het proces.

Continuous Spend Optimisation als een maandelijkse service.

De periodieke AWS kosten optimalisatie.

Deze periodieke service omvat:

Vooruitblik op het AWS Cloud gebruik en de kostenontwikkeling naar aanleiding van interne veranderingen.

De trend van kosten versus budget van de diverse stakeholders.

Voorstellen ten aanzien van de aanschaf van de verschillende kortingsvormen.

Bijhouden en toezien op de tagging strategie en het daadwerkelijke gebruik van de korting.

Het identificeren van “waste “en over- provisioning

Het doen van gerichte suggesties op de bestaande situatie in het kader van de ontwikkelingen binnen AWS.

De kosten van de service

Volgens Rightscale, blijkt het dat bedrijven gemiddeld 35 % van de besparingen laten liggen, wat de Business Case voor deze AWS kosten optimalisatie service simpel maakt.

De link naar het artikel

  •  De Quick scan eenmalige kosten 1.500 Euro, exclusief B.T.W.
  •  Het maandelijkse abonnement  500 Euro, exclusief B.T.W.

Afhankelijk van de veranderingen binnen de organisatie, die maatgevend zijn voor het kortingsbeleid, kan de frequentie van de abonnementsvorm in overleg worden veranderd naar langere intervallen dan een maand.

Interesse? Ik neem graag het draaiboek met u door. Bel voor een afspraak 06-217 124 72 of stuur mij een mail via het antwoordformulier.