De Cloud Business Case

De wereld van Cloud computing is fascinerend vanwege de onuitputtelijke mogelijkheden met de daarbij snel op elaar volgende innovaties,die voor bedrijven aanlokkelijk zijn om inhoud te geven aan de digitale transformatie.

Alvorens de reis naar de Cloud te gaan maken, is het noodzakelijk een Business Case op te stellen, waarin niet alleen wordt ingegaan op het kosten aspect, maar ook wordt stil gestaan bij de voordelen en de uitdagingen die er bestaan.

De belangrijkste voordelen van de Cloud zijn:

– Wendbaarheid, die innovatie stimuleert.
– Schaalbaarheid.
– Evenwicht tussen vraag en aanbod.
– Toegang tot de nieuwste technologieën.
– Alleen betalen voor het gebruik.
– Transparantie.
– Abstractie van complexiteit.
– Wereldwijde dekking.
– Business Continuity.
– Milieu bewust.

Deze voordelen stelt een bedrijf in staat om zelf oplossingen te creëren en deze te gebruiken om te experimenteren. Bij succes kan dit verder worden uitgerold op nationale- dan wel internationale schaal.

De Cloud kent ook een aantal uitdagingen,die voor elk bedrijf weer een ander accent heeft.

Deze zijn:

– Data privacy. (GDPR)
Ongestructureerde data.
– Compliance.
– Security.
– Auditing van het bovenstaande.
– Cloud governance.
– Performance.
– Cost control.
– Risks.
– Customer lock-in en exit strategy.

Op grond van de bedrijfssituatie zal bij de bovenstaande uitdagingen worden stilgestaan en in het bijzonder de punten die voor de gegeven industrie van extra groot belang zijn.

Tevens zal het bestaande applicatie landschap worden geanalyseerd met zowel IT als de business om te kijken waar besparingen kunnen worden doorgevoerd, die ook weer deel zullen uitmaken van de Business Case.

Denk daarbij aan de 6 R’s zoals deze door Gartner zijn benoemd:

  • Retain: Laat de applicatie gewoon voortbestaan in het datacenter
  • Retire:   Neem de applicatie niet mee tijdens de transformatie.
  • Rehost: Lift and Shift Verhuis de applicatie zoals deze nu bestaat.
  • Replatform: Lift and Tinker Verhuis de applicatie maar vervang delen uit de Cloud portfolio.
  • Refactor: Het ombouwen van de applicatie naar een volledige Cloud Native variant. Denk hierbij aan Microservices.
  • Re purchase: ( Shop and drop) Vervang de huidige applicatie door een SAAS variant

Daarnaast wordt gekeken naar de personele bezetting en in hoeverre deze een transformatie behoeft. Er zullen andere rollen noodzakelijk worden, die vaak heel goed door de bestaande IT’ers kunnen worden ingevuld.

Kosten opzet van de Cloud Business case

De kosten zijn afhankelijk van de fase waarin u zich bevindt. Aan de hand van een intake zal een begroting worden afgegeven. Bel mij op 06-217 124 72 voor meer informatie of vul het contactformulier in.

cloud business case