Cloud migratie

Hoe u de uitdagingen met ongestructureerde data kunt overwinnen wanneer u naar de Cloud van uw keuze verhuist.

Behalve het verhuizen van applicaties naar de Cloud, is het vanuit kostenoogpunt belangrijk de ongestructureerde gegevens te analyseren om vervolgens te beslissen wat er met deze data gedaan moet worden.

Wat is ongestructureerde data?

We kunnen onderscheid maken tussen gestructureerde en ongestructureerde data. Gestructureerde gegevens hebben betrekking op alle gegevens die zijn opgeslagen in databases, terwijl ongestructureerde gegevens individuele bestanden omvatten, zoals PDF, Word, MP3, Powerpoint, Social Media bestanden en logbestanden.

Wat zijn de karakteristieken van ongestructureerde data?

Ongestructureerde gegevens hebben geen vast datamodel en worden niet op een vooraf gedefinieerde manier geordend.
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze ongestructureerde data vaak een zeer groot deel uitmaakt van de totale hoeveelheid data binnen een bedrijf.
Bekend van ongestructureerde data is dat deze gemiddeld 70-80 % van de totale data uitmaakt.
Daarnaast groeit deze data veel sneller dan gestructureerde data, denk aan bijvoorbeeld de sociale media met foto’s en video’s.
Als gevolg van deze enorme hoeveelheid data is het steeds moeilijker geworden om inzicht te krijgen in de leeftijd, inhoud, locatie en kwaliteit van deze data.

Waarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in ongestructureerde data?

Alvorens aan de migratie te beginnen, is het dus nodig om te kijken wat men eigenlijk in huis heeft aan deze data en hoe deze is gedistribueerd naar afdeling, gebruikers en leeftijd.
Vaak zal er ook nog data aanwezig zijn van gebruikers, die in het geheel niet meer werkzaam zijn voor de organisatie.
Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen gegevens die belangrijk zijn en gegevens die minder waardevol zijn voor de primaire business, maar nog steeds beschikbaar moeten zijn.

Oplossing die onmiddellijk inzicht verschaft in de datahuishouding

Een goede oplossing om duidelijkheid te scheppen in de bestaande datahuishouding wordt geboden door het bedrijf Komprise.
Dit bedrijf levert een 100 % softwareoplossing, die binnen een 30 minuten kan worden geïnstalleerd, waarna de datahuishouding in een oogopslag duidelijk wordt.
De onderstaande afbeelding illustreert dit bijzonder duidelijk. De gebruikers interface, toont duidelijk de leeftijd van de data alsmede geeft een inschatting van hoe het ongestructureerde data verbruik zich ontwikkelt, op grond van hetgeen gevonden heeft.

Komprise

Door nu aan de linkerzijde de Cloud provider te kiezen en met een schuifregelaar aan te geven welk gedeelte van de data naar de Cloud gemigreerd dient te worden, geeft het systeem gelijk de Total Cost of Ownership aan op grond van vooraf ingevoerde gemiddelden die bekend zijn uit de industrie.Uiteraard kunnen deze waarden worden aangepast aan de specifieke klant situatie.

The Total Cost of Ownership.

Nadat de Business Case is vastgesteld en geverifieerd, kunnen de ongebruikte ongestructureerde gegevens worden overgebracht naar Cold Storage van een Cloud provider van uw keuze.
De Cloud providers dragen dan zorg voor de back up van de ongestructureerde data, welke dan per regio, dan wel binnen de availability zone’s kan geschieden. Dit laatste uiteraard door de configuratie van de Cloudprovider in te stellen.

Het migratie proces

Komprise

Het gehele migratieproces vindt op de achtergrond plaats en heeft geen invloed op de gebruikers en applicaties, omdat metagegevens, bestandsrechten en toegangscontrole tijdens de migratie worden bewaard.

Komprise verplaatst uw gegevens en behandelt storingen automatisch, zodat uw datamigraties betrouwbaar verlopen, waardoor u het migratieproces volledig geautomatiseerd kunt uitvoeren.

Bovendien is er geen sprake van “lock-in” bij de klant, omdat de gegevens ook te allen tijde teruggemigreerd kunnen worden.

In het onderstaande is een kort filmpje opgenomen, dat nog eens de kracht van deze oplossing aangeeft.

De Komprise video

Bij interesse kan een kosteloze demo worden georganiseerd om zo inzage te verkrijgen in uw data huishouding.

Voor meer informatie, kunt u mij bellen op 06-217 124 72.