Privacy beleid

Inleiding. 

De onderstaande privacy verklaring is bedoeld om de gebruiker van de web-site www.pscsbv.nl inzage te geven in het privacy beleid van P.Schmidt Consultancy Services B.V.

Bedrijf omschrijving.

Mijn bedrijf genaamd P.Schmidt Consultancy Services B.V geeft adviezen omtrent besparingen door het toepassen van de Cloud. Deze diensten staan toegelicht op de Web-site www.pscsbv.nl

Doel gegevens.

De Web-site is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over mijn diensten. Tevens kan er worden gechat met de chatbot Jeeves en kunt u een bericht achterlaten via het contactformulier.

Verzameling van gegevens

De Web-site verzamelt gegevens die door Google Analytics worden gebruikt alsmede Statcounter. Deze geanonimiseerde gegevens dienen om inzage te verkrijgen in het verkeer, naar welke pagina’s is gekeken en waar het verkeer vandaan komt. De reden dat er twee platforms worden gebruikt is om te kijken of er overeenstemming bestaat tussen de gegenereerd statistieken.

De chatbot die met Google Dialogflow is gerealiseerd, verzamelt de geanonimiseerde input, die wordt gebruikt voor machine learning en voor het weergeven van statistieken.

Ontvangers gegevens.

Bij het achterlaten van een vraag op het contactformulier worden de gegevens bewaard door de hosting provider TransIP evenals de daaruit volgende e-mail correspondentie.
P.Schmidt Consultancy Services gebruikt het opgegeven e-mail adres uitsluitend om te communiceren met de persoon die het contactformulier heeft ingevuld. Dit adres blijft geheim en zal nooit aan derden worden verstrekt, evenals de e-mail communicatie, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de vragensteller is gegeven.

Opslag periode.

De geanonimiseerde gegevens van de chatbox Jeeves blijven voor een periode van 30 dagen opgeslagen.
De gegevens als gevolg van het stellen van vragen alsmede de daaruit volgende e-mail correspondentie blijven bewaard zolang dit nodig is.

Beveiliging.

De Web-site is beveiligd met een Domain Validation certificaat, dat in overeenstemming is met het doel van de Web-site.

Rechten.

P.Schmidt Consultancy Services heeft een transparant privacy beleid naar haar klanten en gebruikers van de web-site.
Dit betekent dat de rechten zoals deze zijn benoemd in de AVG, die op de 25 mei 2018 in werking is getreden worden gerespecteerd.

Zie ook de Web site van de autoriteit persoonsgegevens, waar inzicht in de rechten wordt gegeven.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/