Bespaar kosten en migreer naar de laatste telg van de EC2 familie.

AWS heeft haar instance familie belangrijk uitgebreid. Het advies van AWS is daarom ook om te migreren naar de nieuwe families, omdat dit niet alleen goedkoper is, maar doorgaans ook meer prestatie wordt geboden.

Pas altijd wel op wanneer er sprake is van een reserved instance reservering, op de bestaande familie, aangezien het voordeel niet opweegt bij het ingebruik nemen van een nieuwe instance.

In de onderstaande Webpagina wordt een overzicht gegeven over mogelijke migratiescenario’s. aan de onderzijde van de pagina bevinden zich ook de prijzen.

https://aws.amazon.com/ec2/previous-generation/

De laatste instance families met hun specifieke use cases zijn terug te vinden op de volgende pagina.

https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/

De laatste pricing voor deze nieuwe instances is te vinden op:

https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

Voor een overzicht van de oudere pricing om een indruk te krijgen van de verschillen is het handig de onderstaande web site te raadplegen, die overigens niet door AWS is gemaakt.

http://www.ec2instances.info/

In het laatste seminar van mei 2017 van Rightscale werd het volgende overzicht gepubliceerd, waarin een goede indruk wordt verschaft van het nut om naar de laatste instance familie te migreren. Onderstaand overzicht geldt voor de Ohio regio.

[table id=1 /]

Aangezien de instance families doorgaans 70-80 % van de rekening uitmaken, heeft een migratie gezien de bovenstaande tabel meteen een behoorlijke impact op de rekening. Daarnaast laten dit soort verlagingen ook zien dat de korting voor een 3 jarige termijn niet altijd even gunstig uitvalt zodra er een nieuwe familie wordt geintroduceerd.